Άμεση συγκρότηση της Τ.Δ.Ε. Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΝαυπάκτουΠρος
Διοίκηση ΙΚΑ
Δ/νση Γραμματείας
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
Αγίου Κων/νου 8, 10241 Αθήνα
Κοινοποίηση
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
Κύπρου 1, Διοικητήριο
30200 Μεσολόγγι
Υπόψη κου Σωτηρόπουλου


Σας γνωρίζουμε ότι η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του υποκαταστήματος ΙΚΑ Ναυπάκτου έχει πάψει να συνεδριάζει από την 1/9/2012, λόγω της συνταξιοδότησης τόσο του Προέδρου όσο και του αναπληρωτή του.
Θεωρούμε αδιανόητο επί 7 συνεχόμενους μήνες να μην έχει συγκροτηθεί Τ.Δ.Ε, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποφάσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του φορέα και την εξυπηρέτηση των πολιτών της Ναυπακτίας.
Το Ε.Κ.Ν.Δ. ενώνει τη φωνή του με τους άλλους φορείς και πολίτες της Ναυπάκτου και ζητάμε τον άμεσο ορισμό της Τ.Δ.Ε. του υποκαταστήματος ΙΚΑ Ναυπάκτου.
Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες.

Από το Ε.Κ.Ν.Δ.

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας