Ταυτότητα Ε.Κ.Ν.Δ.Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης εργαζομένων για τις περιοχές Ναυπακτίας και Δωρίδας. Απαρτίζεται από 11 Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη που εκπροσωπούν 2.000 περίπου εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.
Οι κλάδοι της οικονομίας από τους οποίους προέρχονται οι εργαζόμενοι των σωματείων μελών του Ε.Κ.Ν.Δ. είναι ο ιδιωτικός τομέας
Διοικείται από 11μελή Διοίκηση. Τα συλλογικά του όργανα εκλέγονται από το Συνέδριο ανά τριετία.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας