Δελτίο Τύπου: Συλλογή Τηγανέλαιου από σχολείαΟλοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα 15 Οκτώβρη 2013 η συλλογή τηγανέλαιου από τα σχολεία της περιοχής της Ναυπακτίας και Δωρίδας.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής σήμερα συγκεντρώθηκαν 867,00 κιλά λάδι. Το Ε.Κ.Ν.Δ. παρέδωσε την ποσότητα αυτή σε εταιρεία ανακύκλωσης για επεξεργασία. Ανταποδωτικά η εταιρεία θα παρέχει πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία όπου συμμετέχουν στη συλλογή τηγανέλαιου.
Ευχαριστούμε τους διευθυντές, τους καθηγητές και τους μαθητές των Σχολείων για την πολύτιμη αρωγή τους, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Πράσινο – Μπλε για τη συνδιοργάνωση στην προσπάθεια αυτή και όλους τους εθελοντές συμπολίτες μας, χωρίς την έμπρακτη στήριξη των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.
Το Ε.Κ.Ν.Δ. και η Ε.Ε.Κ.Ε βασίζονται στη δική σας στήριξη προκειμένου να συνεχίσουν την πρωτοβουλία συλλογής τηγανέλαιου .

Ε.Κ.Ν.Δ. – ΕΕΚΕ-Παράρτημα Ν&Δ

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας