Γενική Συνέλευση 9 Φεβρουαρίου 2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17:30 Προσέλευση Αντιπροσώπων
------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 Έναρξη Εργασιών από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου
Εκλογή Προεδρείου
------------------------------------------------------------------------------------------------
18:15 Διοικητικός Απολογισμός 2014
Πρόγραμμα Δράσης 2015
Οικονομικός Απολογισμός 2014
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2015
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
------------------------------------------------------------------------------------------------
18:45 Ομιλίες Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων
Κλείσιμο Ομιλιών από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου
------------------------------------------------------------------------------------------------
19:45 Αποφάσεις Ψηφίσματα
------------------------------------------------------------------------------------------------
20:00 Εκλογή Ψηφολεκτών
Μυστικές Ψηφοφορίες
Επί του Διοικητικού – Οικονομικού
Απολογισμού – Προϋπολογισμού
------------------------------------------------------------------------------------------------
20:30 Τέλος Εργασιών

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας