Αίτημα Σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου για τους παράνομους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΝ.Σύμφωνα με πόρισμα της ίδιας της ΔΕΥΑΝ, προέκυψε με βεβαιότητα ότι στις περιοχές των υδρομέτρων στις περιοχές Αλωνάκι, Στενό, Σκαρπιοράχη, Λαγκαδούλα και Παλαιοπαναγιά και σε εν συνόλω 234 καταμετρήσεις υδρομέτρων, ο μοναδικός υπάλληλος με την ιδιότητα του καταμετρητή παραβαίνοντας τα υπηρεσιακά καθήκοντά του, δεν προέβαινε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα πολλών ετών (άνω της πενταετίας) στις προβλεπόμενες καταμετρήσεις κατανάλωσης ύδατος, δηλώνοντας προς την εταιρεία ύδρευσης πλασματικές καταναλώσεις. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τον πόρισμα, ότι οι καταναλώσεις σε ύδωρ και στα 234 υπό έρευνα υδρόμετρα φαίνονται να ανέρχονται σταθερά από 50 έως 150 μ3 νερού ανά καταμέτρηση, ενώ ξαφνικά και μετά από πραγματική καταμέτρηση και οι 234 φέρονται να πραγματοποίησαν ξαφνικά υπέρογκες καταναλώσεις και τούτο μόνον κατά το β΄ εξάμηνο έτους 2014 σε κατανάλωση ανερχόμενη από 300 έως 5.000 μ3 (!!!). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενδείξεις στους μετρητές τους μετρήθηκαν για πρώτη φορά τότε, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να φέρονται εσφαλμένα και λόγω της παραπάνω παράνομης συμπεριφοράς του υπαλλήλου (καταμετρητή) της εταιρείας ότι όλες αυτές οι καταναλώσεις έλαβαν χώρα την τελευταία χρονική περίοδο, ενώ στην πραγματικότητα είχαν λάβει σταδιακά χώρα όλα αυτά τα χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων όμως οι καταναλωτές αυτοί δεν πλήρωναν ανάλογα με την πραγματική τους κατανάλωση σε νερό αλλά με βάση τα πλασματικά νούμερα σε κατανάλωση που δήλωνε ο εν λόγω υπάλληλος της εταιρείας παραβιάζοντας τα καθήκοντά του.
Σήμερα, λοιπόν οι δημότες αυτοί, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης που οι πολίτες αυτής της Χώρας βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα και παλεύουν με τα φορολογικά χρέη του Δημοσίου καλούνται να πληρώσουν άπαξ ή σε δόσεις ένα υπέρογκο ποσό πολλών χιλιάδων
Ευρώ, που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνει και τα 9.000 και πλέον Ευρώ, χρηματικά ποσά όμως τα οποίο δεν οφείλουν στην πραγματικότητα δεν οφείλουν, καθώς ο καταλογισμός αυτής της οφειλής είναι παράνομος για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων οι σοβαρότεροι όλων είναι:

- ότι η ζημία της εταιρείας από τις καταναλώσεις αυτές οφείλεται σε υπαίτια παράνομη συμπεριφορά του υπαλλήλου της ΔΕΥΑΝ και άρα σε υπαιτιότητα αποκλειστικά της ίδιας της προμηθεύτριας εταιρείας, την οποία δεν μπορεί να μετακυλήσει στους δημότες-καταναλωτές,
- ότι η οφειλή αυτή είναι όλως αόριστη, αφού δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλέον σε ποια χρονική περίοδο έγιναν αυτές οι καταναλώσεις και σε ποιο όγκο κάθε φορά, ώστε να διαπιστωθούν τα θέματα τυχόν παραγραφών και σε κάθε περίπτωση
- ότι οι καταναλωτές – δημότες είχαν εύλογα και δικαιολογημένα σχηματίσει την εντύπωση-εμπιστοσύνη, από την αδιάκοπη όλα αυτά τα χρόνια συμπεριφορά της δημοτικής επιχείρησης ύδατος, ότι η κατανάλωσή τους σε νερό καταμετρούνταν κανονικά και ότι ανέρχονταν στον συγκεκριμένο όγκο νερού και στα αντίστοιχα χρηματικά ποσά χρέωσης, όπως αυτά αποτυπώνονταν όλα αυτά τα χρόνια στους λογαριασμούς ύδρευσης που ελάμβαναν.

Την ζημία λοιπόν πρέπει να την επωμιστεί η ίδια η εταιρεία και να την αναζητήσει από τους πραγματικούς υπευθύνους και όχι για άλλη μία φορά από τους χειμαζόμενους πανταχόθεν Έλληνες πολίτες!

Για τους λόγους αυτούς
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την απαράδεκτη απαίτηση της ΔΕΥΑΝ να εισπράξει τις παράνομες αυτές οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν από πταίσμα του ίδιου του υπαλλήλου της και άρα από δική της υπαιτιότητα, την οποία δεν μπορεί να επιρρίψει στους δημότες και
ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την επανασυζήτηση του ζητήματος και την λήψη απόφασης που θα αναγνωρίζει ότι οι πληττόμενοι από τους λογαριασμούς αυτούς ύδατος δημότες δεν οφείλουν τα εν λόγω χρηματικά ποσά, ζητώντας σας να θέσετε τα συμφέροντα των δημοτών σας πάνω από την στυγνή εισπρακτική λογική της ΔΕΥΑΝ, καθώς είναι άδικο και επιβλαβές για τα οικονομικά και εν γένει συμφέροντά τους να πληρώνουν έντιμοι και ανυπαίτιοι πολίτες «μη νόμιμες» απαιτήσεις τις Διοίκησης, προερχόμενες από παραβάσεις καθήκοντος των εκπροσώπων της.
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΔΕ ότι παράλληλα συλλέγονται υπογραφές από πληττόμενους από το ζήτημα αυτό, αλλά και άλλους ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥΣ δημότες που στηρίζουν τον αγώνα μας, ο οποίος θα έχει τόσο κινηματικό χαρακτήρα όσο και νομικό, ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΥΤΟΙ. Αν δε, δεν επιλυθεί το ζήτημα από εσάς τους αρμόδιους, οι αποδέκτες των λογαριασμών αυτών θα απευθυνθούν στα αρμόδια δικαστήρια της Χώρας και ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής προς δικαίωσή τους.
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ν.Δ.

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας