Δελτίο Τύπου: Πρόγραμμα voucher Ανεργών 29-64 ετώνΕνημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι την 1η Δεκεμβρίου 2016 ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» του Υπουργείου Εργασίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής: Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης & πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε α) ανέργους απόφοιτους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β) ανέργους απόφοιτους Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕΙ, ΑΕΙ). Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά μικτό εκπαιδευτικό επίδομα 2.600,00€.

Το ΚΕΚ – ΙΝΕ / ΓΣΕΕ Παράρτημα Ναυπάκτου, ως πιστοποιημένος φορέας Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΚεΔιΒιΜ τύπου 1), πρόκειται να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό.
Οι αιτήσεις συμμετοχής λήγουν στις 30/12/2016. Η επιλογή των τελικών ωφελουμένων θα γίνει αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας σύμφωνα με τα κριτήρια.

Καλούμε τους άνεργους συμπολίτες μας σε ειδικότητες όπως οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές, καθαριστές, εμποροϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι, υπάλληλοι στον επισιτιστικό τομέα, κ.λπ. να επικοινωνήσουν με το ΕΚΝΔ (τηλ. 26340.29614, Αποκαύκου 16, Ναύπακτος) προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για το πρόγραμμα και να διευκολυνθούν στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Από το ΕΚΝΔ

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας