Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση Εργαστηρίων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για ανέργους και εργαζόμενουςΤο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ διοργανώνουν εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής για ανέργους και για εργαζόμενους.

Ειδικότερα, διοργανώνονται τα εξής εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής:

Α. Ανέργων: «Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας»
Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε ανέργους, άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό / επαγγελματική κινητικότητα ή σε όσους ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες διά βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης και κατ΄ επέκταση να ενταχθούμε ή να ισχυροποιήσουμε τη θέση μας στην αγορά εργασίας.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου – μεταξύ άλλων – αναπτύσσονται οι εξής ενότητες:
• Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
• Τρόποι αναζήτησης εργασίας
• Συνέντευξη

Β. Εργαζομένων: «Εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας»
Το συγκεκριμένο εργαστήριο απευθύνεται σε εργαζόμενους ή σε άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό / επαγγελματική κινητικότητα. Η θεματολογία του προέκυψε ως λογική αναγκαιότητα των συντελούμενων αλλαγών στην αγορά εργασίας και τη συνακόλουθη κατάργηση της γραμμικής σταδιοδρομίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των επαγγελματικών στόχων, την υλοποίηση μεταβάσεων και την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από τις αλλαγές.

Τα εργαστήρια είναι ανοιχτά προς το κοινό. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και διέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες σχετικά τα εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου 26340-29614.

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας