Δ.Τ. 11-5-20 Επίδομα 800 για όσους πήραν το εποχικό επίδομα ανεργίας & οικοδόμουςΞεκινά σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου και μέχρι τις 17 Μαΐου οι αιτήσεις για τους 160.000 ωφελούμενους που ανήκουν στις νέες κατηγορίες για το επίδομα των 800 ευρώ. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν όσους έλαβαν το εποχικό επίδομα ανεργίας το 2019 και τους οικοδόμους που έλαβαν το Δωρόσημο του Πάσχα 2020
Ειδικότερα από την Δευτέρα ξεκινάει η υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων στο supportemployees.services.gov.gr για το επίδομα των 800 ευρώ από τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων όπως οι εποχικοί εργαζόμενοι που έλαβαν πέρσι το εποχικό επίδομα ανεργίας, οι οικοδόμοι που έλαβαν το Δωρόσημο Πάσχα και λοιπές κατηγορίες εργαζομένων.
Ειδικότερα, αφορά τις ειδικές κατηγορίες:
α) Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει.
β) Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
γ) Οι παρακάτω εργαζόμενοι που έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών, ήταν στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν επίδομα τακτικής ανεργίας από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020, το οποίο και παρατάθηκε κατά δύο μήνες σύμφωνα με το άρθρο έβδομο της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει.
Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών μηχανημάτων.
Από το ΕΚΝΔ


© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας