Όργανα ΕΚΝΔΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Κ.Ν.Δ.
Πρόεδρος: Χάρος Αριστομένης
Αντιπρόεδρος: Μπουζινέκης Κων/νος
Γεν. Γραμματέας: Παπαδογιώργος Γεώργιος
Αν. Γεν. Γραμματέας: Οικονόμου Παρασκευάς
Ταμίας: Μητσόπουλος Δημήτριος
Οργαν. Γραμματέας: Αλεξανδρής Παναγιώτης
Ειδικός Σύμβουλος: Πλούμη Μαρία
Μέλος: Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
Μέλος: Μπέτσιος Σπύρος
Μέλος: Δούρος Χαράλαμπος
Μέλος: Ξάνθης Παναγιώτης


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Γίδας Φώτης
Μέλος: Αποστολόπουλος Γεώργιος
Μέλος: Γκαμέρας Παναγιώτης

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας