Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Ναυπακτίας & Δωρίδας


15 2013

Ταυτότητα Ε.Κ.Ν.Δ.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης εργαζομένων για τις περιοχές Ναυπακτίας και Δωρίδας. Απαρτίζεται από 11 Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη που εκπροσωπούν 2.000 περίπου εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή της...

18 2013

Όργανα ΕΚΝΔ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Κ.Ν.Δ. Πρόεδρος: Χάρος Αριστομένης Αντιπρόεδρος: Μπουζινέκης Κων/νος Γεν. Γραμματέας: Παπαδογιώργος Γεώργιος Αν. Γεν. Γραμματέας: Οικονόμου...

© 2013 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας & Δωρίδας